KOMRAD d.o.o. Slatina; B.Radića 2, 33520 Slatina  OIB 96537643037, pokreće

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave:

 „Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Slatina i pristupne ceste“ ev.br. nabave EVV-4/2019

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti eventualne primjedbe i prijedloge isključivo elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte: komrad@vt.htnet.hr.

Naručitelj naglašava kako primjedbe i prijedlozi koji budu pristigli na bilo koji drugi način neće biti razmatrani.

Prethodno savjetovanje otvoreno je od 06.06.2019. do 12.06.2019.

Dokumentacija za savjetovanje dostupna je ovdje i na stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Prilozi:

Prijedlog dokumentacije o nabavi za Ev.broj nabave EVV-4/2019

  1. Knjiga 1
  2. Knjiga 2
  3. Knjiga 3
  4. Knjiga 4
  5. Knjiga 5
  6. Troškovnik