Javna nabava

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Dana 14.12.2018. novi pregled sklopljenih ugovora s ažurnim podacima.
Pregled je u PDF dokumentu i možete ga preuzeti OVDJE

Evidencija sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja po starom zakonu o javnoj nabavi : PDF dokument možete pruzeti OVDJE

Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma

Na temelju Zaključka Vlade Republike Hrvatske ( NN 32/11 ), a u skladu s čl. 20. st.1 točka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama, Komrad d.o.o. Slatina objavljuje okvirni sporazum i ugovore javne nabave sklopljene temeljem istoga. Pregled je u PDF dokumentu i dostupan je klikom na link iznad ovog paragrafa.

Dana 14.12.2018. novi pregled okvirnih sporazuma s ažurnim podacima.
Pregled je u PDF dokumentu i možete ga preuzeti OVDJE

Evidencija Okvirnih sporazuma po starom zakonu o javnoj nabavi: PDF dokument možete pruzeti OVDJE

Temeljem čl. 76. Zakona o javnoj nabavi Komrad d.o.o. Slatina ne može sklapati ugovor o javnoj nabavi sa navedenim pravnim subjektima:

  • ASEL SPRING MACHINES d.o.o. Bakić OIB 36355340981
  • HIDROPLANT j.d.o.o. OIB 20870673971
  •  Spec. ord. ob. med. Marija Miličić, OIB: 19324833387
  • PZ DOMINIK CERIĆ J.J. Strossmayera 147, P.Moslavina OIB 14811906076
  • MEGAMONT d.o.o., Šaševo, OIB 97490844200
  • FILA d.o.o., Voćin, OIB 78427428856

Pravilnik

Pravilnik za provođenje postupka jednostavne nabave

Skip to content