Naziv tvrtke:
KOMRAD
društvo s ograničenom odgovornošću za vodne djelatnosti

Skraćeni naziv: KOMRAD d.o.o.
Adresa: Braće Radića 2, 33520 Slatina
Porezni matični broj: 3196798
OIB: 96537643037
IBAN: HR6824120091520000050 (Slatinska banka)

Telefoni:
Uprava društva: 033-551-252
Dežurni mobitel: 095-4551-203
Dežurni telefon: 033-561-151

Telefax: 033-551-941

E-mail: komrad@vt.htnet.hr

Djelatnosti:

 • Opskrba pitkom vodom
 • Odvodnja i pročiščavanje otpadnih voda

Direktor: Mato Miličić

Skupština društva:

 • Denis Ostrošić (Slatina)
 • Mirko Rončević (Čađavica)
 • Berislav Androš (Sopje)
 • Predrag Filić (Voćin)
 • Milan Dundović (Mikleuš)
 • Tomislav Bračun (Nova Bukovica)
 • Dominik Cerić (Podravska Moslavina)

Temeljni kapital: 47.275.600,00 kn

Vlasništvo:

 • Grad Slatina
 • Općine: Nova Bukovica, Čađavica, Mikleuš, Sopje, Voćin i Podravska Moslavina.