Sredstva predviđena Javnim  pozivom za sufinanciranje programa i projekata udruga za 2022. godinu od 16.03.2022., Ur.broj:01-384/22, iskorištena su sa datumom 27.04.2022. godine, te je javni poziv zatvoren.

Uprava Komrada d.o.o.


Javni poziv za sufinanciranje programa i projekata udruga za 2022. godinu

Dokumente preuzmite u PDF obliku preko poveznica ispod:


PRAVILNIK O DONACIJAMA I SPONZORSTVIMA

DONACIJE KOMRADA D.O.O. U 2013. GODINI

DONACIJE KOMRADA D.O.O. U 2014. GODINI

DONACIJE KOMRADA D.O.O. U 2015. GODINI

DONACIJE KOMRADA D.O.O. U 2016. GODINI

DONACIJE KOMRADA D.O.O. U 2017. GODINI

DONACIJE KOMRADA D.O.O. U 2018. GODINI

DONACIJE KOMRADA D.O.O. U 2019. GODINI

DONACIJE KOMRADA D.O.O. U 2020. GODINI

DONACIJE KOMRADA D.O.O. U 2021. GODINI


Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa – VOZAČ – STROJAR (28.09.2022.)