Komrad d.o.o. provodi usklađenje sa GDPR rezolucijom, implementira i održava sigurnost osobnih podataka odgovorno i u skladu sa zakonima RH/EU, zahtjevima regulatornih tijela RH/EU, najboljim praksama struke, sukladno tehničkim i financijskim mogućnostima slijedeći načela zakonitosti, poštenja i transparentnosti.

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 – pročišćeni tekst) Komrad d.o.o. Odlukom je imenovao službenika za zaštitu osobnih podataka.
Službenik za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Zakona i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka.
Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka. U tu svrhu službenik za zaštitu osobnih podataka obvezao je potpisati izjavu o povjerljivosti.

Za sve eventualne upite vezane za prikupljanje i obradu osobnih podataka, kao i u slučaju utvrđenja eventualnih nepravilnosti vezanih za obradu i korištenje osobnih podataka upit ili prigovor upućuje se na kontakt kako slijedi:

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Cjelovit tekst Pravilnika možete preuzeti ovdje:

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka (PDF)