Odvodnja otpadnih voda

komradOdvodnja otpadnih voda je vrlo važna komunalna djelatnost, pored toga što je odraz civilizacijskog dosega bitna je i zbog održavanja kvalitete i zdravstvene ispravnosti voda na željenom visokom nivou. Na taj način podižemo kvalitetu svakodnevnog života na višu razinu, a naš grad činimo ljepšim i poželjnijim mjestom za život.

Ukupna dužina izgrađenog kanalizacijskog sustava iznosi 50 km za Grad Slatinu i komunalno mu pridružena naselja. Od ukupne dužine mreže 11 km su glavni kolektori a dosadašnja mreža ima 3218 priključenih korisnika. Djelatnost odvodnje otpadnih voda obavlja se prikupljanjem i ispuštanjem otpadnih voda iz javnog kanalizacijskog sustava, u ispusni kanal.