Vodovod

KOMRAD d.o.o. svojim korisnicima distribuira vodu za piće iz vodoopskrbnog bazena MEDINCI. Voda se velikim pumpama kapaciteta 60 litara u sekundi (60 l/s) crpi ispod površine tla na dubini od cca 80 m. Magistralnim vodovima u dužini od 20 km voda se dovodi do vodospremnika povrh Slatine iz kojeg se voda zatim distribuira mrežom ukupne dužine 95 km do krajnjih korisnika. Prosječna potrošnja 7226 priključenih korisnika je 45 litara u sekundi (45 l/s) što godišnje iznosi cca. 800 000 prostornih metara vode.

Na svim se vodoopskrbnim sustavima utvrđuje kvaliteta i zdravstvena ispravnost vode službenom analizom kod Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u Virovitici.

Nacrt šahte za vodomjer

(kliknite na naslov)
Na linku u naslovu ovog paragrafa nalazi se nacrt šahte za vodomjer. Dokument je  u PDF formatu.

Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga na području Grada Slatine (1.4 MB)

ODLUKA o priključivanju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine (258 KB)

ODLUKA o izmjenama Odluke o priključivanju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine na području Grada Slatine (128 KB)