Komrad d.o.o. Slatina – djelatnosti:

Vodovod

medinci8KOMRAD d.o.o. svojim korisnicima distribuira vodu za piće iz vodoopskrbnog bazena MEDINCI. Voda se velikim pumpama kapaciteta 60 litara u sekundi (60 l/s) crpi ispod površine tla na dubini od cca 80 m. Magistralnim vodovima u dužini od 20 km voda se dovodi do vodospremnika povrh Slatine iz kojeg se voda zatim distribuira mrežom ukupne dužine 95 km do krajnjih korisnika. Prosječna potrošnja 7226 priključenih korisnika je 45 litara u sekundi (45 l/s) što godišnje iznosi cca. 800 000 prostornih metara vode.

Na svim se vodoopskrbnim sustavima utvrduje kvaliteta i zdravstvena ispravnost vode službenom analizom kod Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u Virovitici.

Odvodnja otpadnih voda

Odvodnja otpadnih voda je vrlo važna komunalna djelatnost, pored toga što je odraz civilizacijskog dosega bitna je i zbog održavanja kvalitete i zdravstvene ispravnosti voda na željenom visokom nivou. Na taj način podižemo kvalitetu svakodnevnog života na višu razinu, a naš grad činimo ljepšim i poželjnijim mjestom za život.

Ukupna dužina izgradenog kanalizacijskog sustava iznosi 50 km za Grad Slatinu i komunalno mu pridružena naselja. Od ukupne dužine mreže 11 km su glavni kolektori a dosadašnja mreža ima 3218 priključenih korisnika. Djelatnost odvodnje otpadnih voda obavlja se prikupljanjem i ispuštanjem otpadnih voda iz javnog kanalizacijskog sustava, u ispusni kanal.