KOMRAD d.o.o. Slatina; B.Radića 2, 33520 Slatina  OIB 96537643037, pokreće prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave:

 „Izgradnja vodovoda Hum, Hum Varoš“ ev.br. nabave EMV-2/2020

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti eventualne primjedbe i prijedloge isključivo putem EOJN modul „primjedbe i prijedlozi“.  Naručitelj naglašava kako primjedbe i prijedlozi koji budu pristigli na bilo koji drugi način neće biti razmatrani.

Prethodno savjetovanje otvoreno je od 15.05.2020. do 25.05.2020.

Dokumentacija za savjetovanje dostupna je ovdje i na stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Prilozi:

  1. Prijedlog dokumentacije o nabavi za Ev.broj nabave EMV-2/2020
  2. Troškovnik
  3. Izvješće o prethodnom savjetovanju EMV-2-2020