KOMRAD d.o.o. Slatina; B.Radića 2, 33520 Slatina  OIB 96537643037, pokreće

prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave:

 „Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Slatina“ ev.br. nabave EVV-1/2020

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti eventualne primjedbe i prijedloge isključivo elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte: komrad@vt.htnet.hr.

Naručitelj naglašava kako primjedbe i prijedlozi koji budu pristigli na bilo koji drugi način neće biti razmatrani.

Prethodno savjetovanje otvoreno je od 18.02.2020. do 27.02.2020.

Dokumentacija za savjetovanje dostupna je ovdje i na stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Prilozi:

I  Prijedlog dokumentacije o nabavi za Ev.broj nabave EVV-1/2020

  1. Knjiga 1 – upute ponuditeljima i obrasci (.doc)
  2. Knjiga 2 – ugovorna dokumentacija (.doc)
  3. Knjiga 3 – tehničke specifikacije (.doc)
  4. Knjiga 4 – Troškovnik (.doc)

II Troškovnik (.xls)