Ukinuta obveza plaćanja naknade za priključenje na komunalne vodne građevine!

Radovi na rekonstrukciji Slatinskog vodocrpilišta u Medincima
18. lipnja 2012.
U Voćinu pušteni u pogon novi vodovod i vodosprema Kestenik
10. rujna 2013.
Radovi na rekonstrukciji Slatinskog vodocrpilišta u Medincima
18. lipnja 2012.
U Voćinu pušteni u pogon novi vodovod i vodosprema Kestenik
10. rujna 2013.

Ukinuta obveza plaćanja naknade za priključenje na komunalne vodne građevine!

Od 20. srpnja na snazi je Odluka Gradskog vijeća Slatine kojom se ukida obveza plaćanja naknade za priključenje na komunalne vodne građevine, odnosno na gradski vodoopskrbni sustav i sustav za odvodnju otpadnih voda. Grad poziva vlasnike nepriključenih zgrada da po novim uvjetima što prije u Komradu d.o.o. Slatina pokrenu postupak priključenja te kvalitetno i u skladu sa zakonskim obvezama trajno riješe probleme opskrbe pitkom vodom i sanitarno prihvatljivog ispuštanja otpadnih voda u zatvoreni sustav odvodnje.

Skip to content