Radovi na rekonstrukciji Slatinskog vodocrpilišta u Medincima

Ukinuta obveza plaćanja naknade za priključenje na komunalne vodne građevine!
6. kolovoza 2013.
Ukinuta obveza plaćanja naknade za priključenje na komunalne vodne građevine!
6. kolovoza 2013.

Radovi na rekonstrukciji Slatinskog vodocrpilišta u Medincima

Nakon što su prošle godine otvoreni radovi na rekonstrukciji Slatinskog vodocrpilišta i njegove nadogradnje, izgradnja nove građevine privodi se kraju. Kraj vodocrpilišta nikla je nova zgrada, čijim će se završetkom i puštanjem u rad stanovnici Slatine, ali i cijelog distributivnog područja komunalnog poduzeća Komrad, osigurati sigurnija i kvalitetnija opskrba vodom. Rekonstrukcijom i nadogradnjom slatinskog vodocrpilišta u Medincima povećat će se kapacitet sa sadašnjih 60 na budućih 99 litara u sekundi.

Skip to content