Radovi na rekonstrukciji Slatinskog vodocrpilišta u Medincima

Ukinuta obveza plaćanja naknade za priključenje na komunalne vodne građevine!
06/08/2013

Radovi na rekonstrukciji Slatinskog vodocrpilišta u Medincima

Nakon što su prošle godine otvoreni radovi na rekonstrukciji Slatinskog vodocrpilišta i njegove nadogradnje, izgradnja nove građevine privodi se kraju. Kraj vodocrpilišta nikla je nova zgrada, čijim će se završetkom i puštanjem u rad stanovnici Slatine, ali i cijelog distributivnog područja komunalnog poduzeća Komrad, osigurati sigurnija i kvalitetnija opskrba vodom. Rekonstrukcijom i nadogradnjom slatinskog vodocrpilišta u Medincima povećat će se kapacitet sa sadašnjih 60 na budućih 99 litara u sekundi.

Skip to content