Izrada projektne tehničke dokumentacije za aglomeraciju Slatina – za sufinanciranje iz fondova EU

Izrada projektne tehničke dokumentacije za aglomeraciju Slatina – za sufinanciranje  iz fondova EU