Preporuka – ugradite nepovratni ventil koji će onemogućiti izlijevanje kanalizacije u Vaše prostore

Izrada projektne tehničke dokumentacije za aglomeraciju Slatina – za sufinanciranje iz fondova EU
24. kolovoza 2017.
Dodatno zaštite vodomjer, okna te sve vodovodne instalacije koje su izložene hladnim vanjskim utjecajima
2. ožujka 2018.
Izrada projektne tehničke dokumentacije za aglomeraciju Slatina – za sufinanciranje iz fondova EU
24. kolovoza 2017.
Dodatno zaštite vodomjer, okna te sve vodovodne instalacije koje su izložene hladnim vanjskim utjecajima
2. ožujka 2018.

Preporuka – ugradite nepovratni ventil koji će onemogućiti izlijevanje kanalizacije u Vaše prostore

Poštovani korisnici vodnih usluga!

Uslijed izvanrednih okolnosti, (većih padalina ili topljenja snijega) u nekim dijelovima grada Slatine postoji opasnost od izlijevanja oborinskih i otpadnih voda u podrumske ili suterenske prostore.

Naime postojeći kanalizacijski sustav je dimenzioniran da pokupi i odvede sve otpadne kanalizacijske vode, ali ne i oborinske. Od gravitacijskog sustava se stvara tlačni koji može potjerati otpadne i oborinske vode u suprotnom smjeru od normalnog – znači u podrumske ili suterenske prostore, te time napraviti i znatne štete koju Vam neće nitko nadoknaditi.

Da bi smanjili tu potencijalnu opasnost predlažemo da ugradite nepovratni ventil koji će onemogućiti izlijevanje kanalizacije u Vaše prostore. Samu ugradnju možete ugovorite sa Slatina kom-om ili drugim ovlaštenim tvrtkama. Nabava, ugradnja i održavanje nepovratnog ventila je trošak vlasnika kanalizacijskog priključka. Vlasnik kanalizacijskog priključka je fizička ili pravna osoba koja je ugovorila spajanje vlastite odvodnje sa tvrtkom Komrad.

Tvrtka Komrad kao distributer vodnih usluga je dužna održavati prohodnost javnog kanalizacijskog sustava i ne smatra se vlasnikom kanalizacijskog priključka.

Skip to content