Račune za vodu od sada plaćate na novoj lokaciji na blagajni Slatina Kom d.o.o.
(bez naknade) na adresi Trg Ruđera Boškovića 16b (zgrada tržnice).

[dt_divider style=”wide”/]

Obavijesti potrošačima:

[acc_item title=”Preporuka – ugradite nepovratni ventil koji će onemogućiti izlijevanje kanalizacije u Vaše prostore”]

Poštovani korisnici vodnih usluga

Uslijed izvanrednih okolnosti, (većih padalina ili topljenja snijega) u nekim dijelovima grada Slatine postoji opasnost od izlijevanja oborinskih i otpadnih voda u podrumske ili suterenske prostore.

Naime postojeći kanalizacijski sustav je dimenzioniran da pokupi i odvede sve otpadne kanalizacijske vode, ali ne i oborinske.  Od gravitacijskog sustava se stvara tlačni koji može potjerati otpadne i oborinske vode u suprotnom smjeru od normalnog – znači u podrumske ili suterenske prostore, te time napraviti i znatne štete koju Vam neće nitko nadoknaditi.

Da bi smanjili tu potencijalnu opasnost predlažemo da ugradite nepovratni ventil koji će onemogućiti izlijevanje kanalizacije u Vaše prostore. Samu ugradnju možete ugovorite sa Slatina kom-om ili drugim ovlaštenim tvrtkama. Nabava, ugradnja i održavanje nepovratnog ventila  je trošak vlasnika kanalizacijskog priključka. Vlasnik kanalizacijskog priključka je fizička ili pravna osoba koja je ugovorila spajanje vlastite odvodnje sa tvrtkom Komrad.

Tvrtka Komrad kao distributer vodnih usluga je dužna održavati prohodnost javnog kanalizacijskog sustava i ne smatra se vlasnikom kanalizacijskog priključka.
[/acc_item]

[acc_item title=”Ukinuta obveza plaćanja naknade za priključenje na komunalne vodne građevine odnosno na gradski vodoopskrbni sustav i sustav za odvodnju otpadnih voda”]
Od 20. srpnja na snazi je Odluka Gradskog vijeća Slatine kojom se ukida obveza plaćanja naknade za priključenje na komunalne vodne građevine, odnosno na gradski vodoopskrbni sustav i sustav za odvodnju otpadnih voda. Grad poziva vlasnike nepriključenih zgrada da po novim uvjetima što prije u Komradu d.o.o. Slatina pokrenu postupak priključenja te kvalitetno i u skladu sa zakonskim obvezama trajno riješe probleme opskrbe pitkom vodom i sanitarno prihvatljivog ispuštanja otpadnih voda u zatvoreni sustav odvodnje.
[/acc_item]

[acc_item title=”Plačanje računa:”]POZOR: vodne usluge izdvojene su od ostalih komunalnih usluga u zasebnu firmu. Budući da ste i do sada dobivali zasebne račune/uplatnice za svaku uslugu, to nije velika promjena za vas. Lijepo Vas molimo, obratite pozornost na žiro-račune ako ćete sami ispunjavati naloge za uplatu!   Račune za vodu od sada plaćate na novoj lokaciji na blagajni Slatina Kom d.o.o. (bez naknade) na adresi Trg Ruđera Boškovića 16b (zgrada tržnice).[/acc_item]

[dt_divider style=”wide”/]

[srp widget_title=”Novosti:” post_content_length=”250″ post_date=”no” post_author_url=”no” post_category_link=”yes” string_break=”(detaljnije)”]

[dt_divider style=”narrow”/]