KOMRAD d.o.o. Slatina; Kolodvorska 3, 33520 Slatina  OIB 96537643037, pokreće   treće prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave:

 „Nastavak izgradnje i rekonstrukcije sustava vodoopskrbe i odvodnje  otpadnih voda aglomeracije Slatina“ ev.br. nabave EVV-2/2023

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti eventualne primjedbe i prijedloge preko EOJN ili putem e-maila  komrad@vt.htnet.hr.

Prethodno savjetovanje otvoreno je od 19.09.2023. do 25.09.2023.

Dokumentacija za savjetovanje dostupna je ovdje i na stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Prilozi:

    1. Knjiga 1 – upute ponuditeljima i obrasci (.docx)
    2. Knjiga 2 – ugovorna dokumentacija (.docx)
    3. Knjiga 3 – tehničke specifikacije (.docx)
    4. Knjiga 4 – Troškovnik (.docx)
    5. Knjiga 5 – Nacrti (.docx)