POLITIKA KVALITETE I SIGURNOSTI HRANE

Tvrtka Komrad d.o.o., uprava i svaki zaposlenik tvrtke, uvođenjem standarda ISO 9001 i HACCP sustava opredijeljeni su za stalno unapređivanje kvalitete pružanja usluga u proizvodnji i distribuciji vode, odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda.

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) je sustav praćenja i kontrole svih čimbenika koji tijekom pripreme, proizvodnje, skladištenja i distribucije mogu izravno ili neizravno utjecati na kvalitetu i zdravstvenu ispravnost vode. Obveza tvrtke je uspostaviti i provoditi redovite kontrole higijenskih uvjeta proizvodnje i distribucije vode.

U tom cilju provodimo slijedeću politiku kvalitete i sigurnosti hrane:

  • Zadovoljenje pravnih propisa o zdravstvenoj sigurnosti vode
  • Predviđati opasnosti i rizike u svim fazama procesa te ih otklanjati na licu mjesta
  • Poduzimati preventivne mjere prije nastanka ozbiljnih problema, odnosno nesukladnosti
  • Uključiti sve djelatnike u procese tako da aktivno učestvuju u brizi o zdravstvenoj sigurnosti vode
  • Podizanje kvalitete
  • Smanjenje broja pritužbi krajnjih korisnika
  • Smanjenje troškova proizvodnje kroz analize procesa proizvodnje
  • Smanjenje rasipanja sirovina
  • Smanjenje broja ispitivanja i kontrole gotovog proizvoda
  • Povećanje zadovoljstva krajnjih korisnika i dosljedno provoditi politiku higijene u svim proizvodnim procesima.

Doprinos uprave je u pravilnoj organizaciji zaposlenika i strojeva, stalnom ulaganju u najsuvremenije, visoko produktivne strojeve i alate i stručno osposobljavanje zaposlenika, neprestana kontrola provođenja postavljenih ciljeva i mjera te pravedno i pravilno ocjenjivanje i nagrađivanje doprinosa svakog pojedinca i grupe ukupnoj slici tvrtke na tržištu rada. Obveza uprave je stvoriti preduvjete sigurnog i kvalitetnog rada kao uvjeta za zadovoljstvo naručitelja i opće zajednice. Uprava tvrtke Komrad d.o.o. se obvezuje da će raditi na stalnom unapređivanju sustava upravljanja kvalitetom i sigurnošću hrane, te da će standarde prihvatiti i zahtijevati poštivanje od svih sudionika procesa rada, od svojih zaposlenika do kooperanata i vanjskih suradnika.

logo sa certifikatima edukocert- HACCP logo sa certifikatima edukocert- 9001