Natječaji

Sredstva predviđena Javnim pozivom za sufinanciranje programa i projekata udruga za 2018. godinu od 09.02.2018, Ur.broj:01 -331/18, iskorištena su sa datumom 15.03.2018. godine te je javni poziv zatvoren.

Uprava Komrada d.o.o.


Dokumente preuzmite u PDF obliku preko poveznica ispod: