Obavijest:
Sredstva planirana financijskim planom Društva za 2017. godinu za sufinanciranje programa i projekata udruga putem donacije ili sponzorstava iskorištana su sa datumom 24.03.2017. godine.

KOMRAD D.O.O.


Javni poziv za sufinanciranje programa i projekata udruga za 2017. godinu

Obrazac 1


 

Usmeno javno nadmetanje za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta