Javna nabava

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Dana 14.12.2018. novi pregled sklopljenih ugovora s ažurnim podacima.
Pregled je u PDF dokumentu i možete ga preuzeti OVDJE

Evidencija sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja po starom zakonu o javnoj nabavi : PDF dokument možete pruzeti OVDJE

REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA I IZDANIH NARUDŽBENICA – JEDNOSTAVNA NABAVA na dan 31.12.2017.

Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma

Na temelju Zaključka Vlade Republike Hrvatske ( NN 32/11 ), a u skladu s čl. 20. st.1 točka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama, Komrad d.o.o. Slatina objavljuje okvirni sporazum i ugovore javne nabave sklopljene temeljem istoga. Pregled je u PDF dokumentu i dostupan je klikom na link iznad ovog paragrafa.

Dana 14.12.2018. novi pregled okvirnih sporazuma s ažurnim podacima.
Pregled je u PDF dokumentu i možete ga preuzeti OVDJE

Evidencija Okvirnih sporazuma po starom zakonu o javnoj nabavi: PDF dokument možete pruzeti OVDJE

Temeljem čl. 76. Zakona o javnoj nabavi Komrad d.o.o. Slatina ne može sklapati ugovor o javnoj nabavi sa navedenim pravnim subjektima:

  • ASEL SPRING MACHINES d.o.o., Bakić, OIB: 36355340981
  • HIDROPLANT j.d.o.o. OIB 20870673971
  • Spec. ord. ob. med. Marija Miličić
  • AGRODUHAN d.o.o. Slatina
  • PROVOD-inženyrska společnost s.r.o. V Podhaji 226/28 Bukov OIB 25023829

Pravilnik

Pravilnik za provođenje postupka jednostavne nabave